Logo without text
logo
menu
search
waves
Dots
Platforma paketi za kompanije
Na pravom ste mjestu u pravo vrijeme, jer imamo odlične ponude za Vas! Znamo da izbor nije jednostavan, a ukoliko tražite više usluge za sebe mi Vam nudimo još dvostruko više sa svakim većim paketom. Bilo da želite biti „Free“, „Silver“, „Gold“ ili „Platinum“, bitno je da budete na jedinstvenoj „Platformi“ i iskoristite sve što Vam nudimo!
Free Paket
0 KM
mjesečno
 • Kreiranje poslovnog profila kompanije

 • Limitirano oglašavanje proizvoda i usluga

 • Pregled korisnika platforme

 • Direktna komunikacija sa poslovnim korisnicima platforme

 • Pregled oglasa za posao, licitacije, potražnje i prodaje

 • Pristup blogovima platforme

Silver Paket
70 KM
mjesečno
 • + Free Paket

 • Sve funkcionalnosti modula 'oglasi i aplikacije za posao'

 • Potpuni pristup kandidatima i poslovima

 • Kreiranje oglasa za posao

 • Direktna komunikacija sa kandidatima

 • Kreiranje 1 licitacije mjesečno

 • Mogućnost licitiranja i kupovine

Gold Paket
80 KM
mjesečno
 • + Silver Paket

 • Neograničena prodaja putem javne i privatne licitacije

 • Učestvovanje na svim licitacijama

 • Oglašavanje akcija na prodajni asortiman (2 puta mjesečno)

Platinum Paket
90 KM
mjesečno
 • + Golden Paket

 • Prodaja“ jediničnih proizvoda, kao i lagerovanih zaliha proizvoda

 • Kreiranje potražnje za proizvodom/uslugom

 • Kreiranje ponude na potražnju za proizvodima/uslugama

 • Istaknuti dizajn kartice kompanije

 • Istaknuti oglas

Uporedite sve karakteristike
Free Paket
0 KM
mjesečno
Silver Paket
70 KM
mjesečno
Gold Paket
80 KM
mjesečno
Platinum Paket
90 KM
mjesečno
Modul korisnika
Kreiranje i uređivanje poslovnog profila korisnika
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Objava poslovnog profila (CV)
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Pregled poslovnih korisnika Platforme
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Direktna komunikacija sa poslovnim korisnicima Platforme
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Pregled oglasa za posao, licitacija, potražnje i prodaje
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Informisanje o potencijalnim poslodavcima
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Pristup blogovima Platforme
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Modul kompanije
Kreiranje i uređivanje poslovnog profila korisnika
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Limitirano oglašavanje važnih informacija o kompaniji, proizvodima i uslugama
tray icon
tray icon
tray icon
tray icon
Oglašavanje akcija na prodajni asortiman
error icon
error icon
tray icon
tray icon
Istaknuti dizajn kartice kompanije
error icon
error icon
error icon
tray icon
Istaknuti oglas
error icon
error icon
error icon
tray icon
Objava kreiranog profila kompanije na društvenim mrežama
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Interaktivna društvena mreža kompanija i fizičkih lica
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Pretragu i uspostava partnerskog odnosa kompanija
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Interaktivna komunikacija, razmjena informacija i podataka
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Modul poslova i kandidata
Istraživanje tržišta rada i pretraga radnih kadrova
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Potpuni pristup kanditadima i poslovima
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Kreiranje i objava oglasa za posao
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Direktna komunikacija sa kandidatima
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Dostupnost baze 24/7
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Neograničena pretraga kadrova svih obrazovnih profila
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Jednostavno apliciranje ponude i potražnje za poslovima
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Jednostavni sistem uspostavljanja međusobne komunikacije, razmjene informacija i dokumentacije
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Neovisnost o angažmanu eksternih posrednika u zapošljavanju
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Ušteda u vremenu i troškovima neophodnim za pronalaženje radnih kadrova
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Modul kupoprodaje
Ograničeno kreiranje i objava javne ili zatvorene licitacije proizvoda
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Neograničeno kreiranje i objava javne ili zatvorene licitacije proizvoda
error icon
error icon
tray icon
tray icon
Mogućnost licitiranja i kupovine
error icon
tray icon
tray icon
tray icon
Učestvovanje na svim licitacijama i kupovinama
error icon
error icon
tray icon
tray icon
'Javna prodaja' jediničnih proizvoda, kao i lagerovanih zaliha proizvoda
error icon
error icon
error icon
tray icon
Kreiranje 'potražnje' za proizvodom/uslugom
error icon
error icon
error icon
tray icon
Kreiranje 'ponude' na potražnju za proizvodima/uslugama
error icon
error icon
error icon
tray icon
Free
Silver
Gold
Platinum
waves
oval tick
bottom oval sroller